Hakkımızda

2014 Yılında İstanbul'da kurulmuş olan Maestro Bilgi Sistemleri Ltd Şti altında faaliyet gösteren Maestro Danışmanlık, her ölçek, sektör ve lokasyondaki müşterilerine, kıdemli danışmanları aracılığı ile danışmanlık ve eğitim hizmeti sunmaktadır.

Bize göre etkili bir yönetimin 3 temel unsuru bulunmaktadır. Süreç Yönetimi, Kurumsal Performans Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi. Maestro Danışmanlık bu üç temel alanda sunduğu yönetim danışmanlığı hizmetleri ile firmalara, iyi yaptıkları şeyleri pekiştirme, gözden kaçırdıkları ve geliştirilebilir şeyleri gözler önüne serme ve düzeltme fırsatı sunmaktadır.

Firmalar zaman zaman satışa, yeni müşteri edinimine, finansal sonuçlara odaklanabilmekte ancak bu esnada iç gereksinimleri ve insan faktörünü göz ardı edebilmektedir. Sürdürülebilir bir başarı ancak var olan yapının sürekli ve çok boyutlu olarak sorgulanması, gelişime teşvik edilmesi, çevreye ve teknolojiye uyumlandırılması ve yeni fırsatları kaçırmayacak bir ortam ortaya koyması ile mümkün olur.

Maestro Danışmanlık butik hizmet sunan ve dinamizmi yüksek bir ekip ile size mesleki körlük hatasına düşmeden ve kopyala yapıştır çözümler önermeden, ihtiyacı doğru anlama, birlikte geliştirme ve sürdürülebilir bir model ortaya koymayı teklif eder. Teknolojik çözüm alternatifleri sürekli değişir, gelişir ve bugün uyguladığınız bir çözüm bir sonraki gün rakiplerinin gerisinde kalmaya mahkumdur. Bu nedenle tek bir çözüm önermez, size en uygun ne ise onu sizlerle birlikte belirler.

Çalışma Şekli

Gelişim ihtiyacını hisseden ve bu yönde bir değişimin içerisine girme amacındaki kurumlara doğrudan veya sektördeki iş ortaklarımız ile koordineli olarak günlük, proje bazlı, belirli süreli danışmanlık veya konu özelinde eğitim hizmetleri sağlıyoruz.

Danışmanlar

Farklı sektörlerde konularında uzmanlaşmış kadrolu veya proje bazlı iş ortaklığı yürüttüğümüz danışmanlarımız ile ihtiyacınıza en uygun hizmeti sağlamayı garanti altına alıyoruz. Danışmanlarımız için birinci öncelik, ihtiyaçları net ve doğru belirlemek ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda sonuca ulaşacak hizmeti sağlamaktır.

Hizmet Alanları

Yönetim Danışmanlığı, birincil hizmetimiz. Bir yönetim araç kutusu ortaya koyuyoruz. Performansı, verimliliği, etkinliği, etkililiği, hedeflere ulaşmayı, kapasiteyi; yani hangi işleri, ne zaman, ne kadar maliyet ve süreyle, nasıl, kim yapar, sonucu ne olur ve olmalıdır bunlar üzerine yoğunlaşıyoruz. Bu amaçla pek çok farklı mühendislik yaklaşımı, en iyi uygulama örnekleri, analiz yöntemleri kullanıyor ve kurumun mevcut çalışanları ile koordineli olarak hizmet sunuyoruz. Bu ve benzeri kapsamda içeride yapılacak çalışmalara eğitim ve yönlendirici danışmanlık hizmeti de sağlıyoruz. Projenin bilfiil tarafımızca yürütülmesi veya proje ekibine gerekli aktarımları yaparak koordine desteği sağlamamız seçenekleri tamamen sizin tercih alanınız. İhtiyacınız olan uzmanlık ne ise, danışmanımız size gerektiği süre boyunca gerekli kaynağı sağlıyor ve her aşamayı size raporluyor.

Kapsam Dışı Konular

Finansal kaynak bulma, yatırım ve şirket birleşmeleri gibi farklı seviyede uzmanlık gerektiren işlerde faaliyetlerimiz yok. Yok ancak, bu konularda analizler ve kurumunuza etkileri konusunda yine destek olabileceğimiz çok alan var. Ayrıca, tam zamanlı ve uzun süreli çalışma konularında sizi iş ailemizdeki en uygun kişi ve kurumlara yönlendirmek dışında bir desteğimiz olamıyor. Devam eden, planlanan ve başlayacak olan çalışmalar dolayısı ile bir kaynağı bir proje ve konuda kadrolu çalışan gibi konumlandıramıyoruz. Ayrıca, dış görünün her zaman iyileştirme ve gelişmede en etkili silah olduğunu biliyoruz. Kurumla gereğinden fazla yakınlaşmış ve kurumu içselleştirilmiş bir danışman, dışarıdan hizmet veriyor görünse de iç dinamiklerle hareket etme riski taşır ve bu da yürütülen çalışmaları, amaçlanan hedeflere ulaşmaktan zamanla ve kaçınılmaz olarak uzaklaştırır.