Çalışan Performans Yönetimi

Çalışanların bireysel ve bağımsız performansları, bir bütün olarak organizasyonun performansını üretir. Peki performans tam olarak ne demektir? Performans kelimesinin karşılığı, kullanım alanına göre farklılık gösterir. Örneğin bir yazılımın performansı, kesintisiz ve tam olarak beklendiği gibi ve takılmadan çalışmasıdır. Veya bir makinanın performansı garanti süresi boyunca minimum bakım ve arıza ile işlevini gerektirdiği şekilde yerine getirmesidir. […]

Kurumsal Performans Yönetimi

Strateji Odaklı Kurumsal Performans Yönetimi Ölçemediğiniz işi yönetemezsiniz! Peter Drucker’ın ortaya koyduğu bu motto baz alınarak, her seviyedeki kurum ve organizasyonda kurumsal performans yönetimine ilişkin, Robert S. Kaplan ve David P. Norton tarafından 1992 yılında ortaya atılan ve sonraki yıllarda gelişim gösteren Balanced Scorecard akademik çalışması, yayınlandığı günden buyana birçok firma tarafından uygulanmış ve Harvard […]

Süreç Analizi (BPM)

Süreçlerle yönetimi gerçekleştirmek, teoride ve pratikte hiçbir zaman bütünüyle tamamlanamayacak ve %100 başarıya ulaşılamayacak metaforik bir hedeftir. Çünkü  iç ve dış çevredeki her şey gibi, işler de iç ve dış şartlara karşı sürekli bir değişim, direnç veya uyum içerisinde hareket eder. Özellikle coğrafyamızda, işler kişilerle yapılır. Organizasyon şemasındaki pozisyonlar bile işe alınan kişilere göre şekillendirilir. […]

İş Akış Otomasyonu

E-Flow ile tüm departmanlarınızda ve tüm işleriniz için elektronik akışlar tasarlayabilir, süreçlerinizi otomatize edebilir ve ölçümleyip iyileştirmek için önemli bir kaynağa kavuşursunuz. Mobil kullanımı, sürükle bırak tasarımı ile her düzeyde çalışanınız işlerini kolayca sisteme aktarabilir. Mail üzerinden ve kağıt ortamında yürütülen işlere son! Eflow ile iş akışlarınızı ister kolayca kendiniz ister danışman desteği ile tanımlar, […]

Enneagram Bazlı İnsan Kaynakları Yönetimi

Seçme & Yerleştirme -Pozisyonların gerektirdiği nitelik ve özelliklerin doğru belirlenmesi -Adayların kişilik özellikleri ve yetkinliklerinin doğru belirlenmesi -Pozisyona en uygun adayın seçilmesi -Adaya en uygun pozisyonun belirlenmesi Enneagram ile; -Pozisyonun gerektirdiği kişilik özelliklerini belirleyebilir, -Yetkinlik ve davranış göstergelerini listeden seçerek -Pozisyon seçim matrisi oluşturabilirsiniz. Böylece, adayların pozisyona uygun olup olmadığını, Görüşme bile organize etmeden önce, […]

İnsan Kaynakları Yönetimi – Diğer Hizmetler

Norm Kadro Analizleri Proje adımları – İhtiyacın belirlenmesi ve yöntem seçimi – Süreçlerin ve kaynakların belirlenmesi – Norm kadro analizlerinin gerçekleştirilmesi – İşlem başına iş gücü ve iş yüklerinin tespit edilmesi – Mevcut durum tespitlerinin yapılması – İşlem seyirlerinin analizi ve ön görülerin yapılması – İhtiyaç duyulacak kaynak ve kadroların belirlenmesi – Sonuçların raporlanması Re-Organizasyon […]

Performans Yönetimi – Diğer Hizmetler

Organizasyonel Performans Yönetimi Proje adımları – İhtiyacın belirlenmesi – Kurumsal Karnenin ve Göstergelerin analizi – Sorumlulukların ve süreçlerin gözden geçirilmesi – Organizasyonel performans eşleştirmesi yapılması – Kriter ve hedeflerin organizasyon bölümlerine dağıtılması – Birim bazlı performans kartlarının oluşturulması – Delegasyon ve raporlama

Süreç Yönetimi – Diğer Hizmetler

Uçtan Uca Ürün / Hizmet Süreçleri Proje adımları – İhtiyacın belirlenmesi ve ürün / hizmetlerin seçimi – Süreçlerin ve sorumluların belirlenmesi – Süreç uçtan uca modellenmesi – Süreç verilerinin tespit edilmesi – İyileştirme alanlarının ortaya çıkarılması – To-be süreçlerin çizilmesi – İyileştirme önerilerinin hayata geçirilmesi – Sonuçların analizi ve raporlanması Aktivite Bazlı Maliyetlendirme (ABC) Proje […]

İşe Alım Etkinliği

İşe alım etkinliği, doğru işe doğru kişinin yerleştirilmesi olarak ifade edilebilir. Bu, yalnızca beklenen niteliklerdeki adayların bulunması ve seçilmesi değil, kurum kültürüne ve pozisyona uygun kişilerin işe alınması ile mümkündür. Ayrıca bu çalışanların işe alındıkları pozisyonda kalıcı olabilmesi, yönetici, ekip ve kurum ile uyum sağlaması ve katma değer yaratabilecek şekilde çalışması önem arz etmektedir. Bu […]

Yetkinlik Yönetimi

Bir kurumdaki tüm görevler ve bu görevlerin atandığı pozisyonların, sorumluluk üstlendiği işlere uygun tanımlanması gerekir. Bu nedenle bu pozisyonlarda görev alacak çalışanların; bilgi, birikim ve tecrübe olarak da davranış olarak da pozisyonun gerektirdiği temel nitelikleri karşılaması hayati önem taşımaktadır. Yetkinlik, kitabi tanım olarak, kişinin sahip olduğu bilgi, beceri ve yeteneklerini rekabeti destekleyici bir biçimde ve karakter […]

Bankacılık 2017 Haziran Ayı İK Verimliliği Analizi

Bankacılık Sektörü Verimlilik Analizi – 2017 H1

Bankacılık sektörü, pek çok sektörden farklı dinamikler içerir. Finans sektörünün bir parçası olarak, finansal enstrümanlar üzerinden ekonomi yaratırken bir yanı ile perakende ve hizmet sektörü gibi müşterilere sunduğu ürün hizmetler ile değer yaratır ve yine bunlardan ekonomik getiri sağlar. Bu boyutları ile, riskin yüksek olduğu, kurumsallaşmada tüm sektörlerin önünde ve regülasyonun çok uluslu ve çok […]

Kişilik Analizi

Kendini bil. İnsanlığın belki de en eski öğütlerinden birisi ve pek çok öğretinin merkezi olan bu iki kelime, çok şey anlatır. Kişi kendisini tanımadan, doğru teşhis etmeden ne gelişim sağlayabilir ne de çevresi ile sağlıklı bir etkileşim kurabilir. Kendinizi tanımak bir yandan da yaşam boyu süren bir çaba gerektirir. Her gün, her kişi, her koşul, […]

Süreç Performans Yönetimi

Performans, sanılanın aksine bir işle uğraşırken gösterdiğimiz efor ve çaba ile ölçülmez. Performans hedeflenene ulaşma seviyesidir. Dolayısı ile performans yönetimi, hedeflere ulaşma çabasını etkinleştirmek ve hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak üzerine odaklanır. Ne kadar iyi niyetli ve özverili de olsa karşılık bulmayan çabalar sonuç elde edilemezse ortada bir performans yoktur, verimsizlik vardır. Performans yönetiminde işe ne hedeflendiği […]

Süreç İyileştirme

Süreçlerde iyileştirme yapmak, yani işleri iyileştirmek; samanlıkta iğne aramaya benzer. Kimi konularda bir saman balyasındaki her bir samanın altına bakmak durumunda kalırsınız. Bazen de iğneler adeta buradayız diye bağırır ve birisinin gelip bulmasını bekler. Bazı durumlarda, halihazırda çözümler, sektörel veya kurum içi iyi uygulamalar veya teknolojik çözümler mevcuttur. Pek çok durumda süreçlerde görev alan çalışanlar […]

İş Değerleme / Derecelendirme

İş değerleme nedir?İş değerleme ve derecelendirme, iş ve pozisyonları organizasyon içerisinde iş ihtiyaçları uyarınca yapılan analizlerle uygulanan standartlaştırma yaklaşımıdır. İş ve pozisyonların nispi değerlerini belirlemekte kullanılır. Birbirleri ile kıyasla benzer gerekliliklere sahip iş ve pozisyonlar benzer seviyelerde (grade) gösterilir. İşler tanımlı kriter ve düzeylere göre değerlendirilir ve değerlenir. Kriterler, Bilgi & Beceri Efor & Çaba […]

Bankalar 2017 İlk Yarısı Masraf Komisyon Performans Grafiği

Masraf Komisyon Analizi – 2017 H1

Bankalar Masraf Komisyon Performansı Analizde, bankaların elde ettiği masraf & komisyon gelirlerinin, aktif büyüklükleri ve faiz gelirlerine oranları görülmektedir. (Kaynak: BDDK 2017 H1 verileri.) Aktif Büyüklük rasyosu, Masraf Komisyon Net Gelirlerinin, Aktif Büyüklüğe bölünmesi ve okunaklı veri olması açısından 10 ile çarpılarak elde edilmiş değer sonuçlarıdır. Faiz Geliri rasyosu ise, Masraf Komisyon Net Gelirlerinin, Faiz Gelirlerine […]

Kişisel Performans Yönetimi

Akıp giden zamana karşı kişisel ve mesleki hedeflerinize ulaşmak için dizginleri elinize alacaksınız. Pek çok mülakatta sorulan bir sorudur, kendinizi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz, diye. Bu soruya belki de pek çoğumuz anlık duygu ve düşüncelerimizle yanıt vermeye çalışırız. Muhtemelen pek azımız geleceğimizi somut olarak planlamışızdır ve gerçek anlamda yönetiriz. Etki edemediğimiz dış değişkenler bu […]