İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili sunduğumuz temel eğitim ve danışmanlık konu başlıkları ve temel proje adımları aşağıdaki gibidir. Bu hizmetlerin detaylarına menü ve linklerden ulaşabilirsiniz. Yine de danışmanlık ve eğitim faaliyetlerimizle ilgili sorularınız olursa sayfanın yanında yer alan form veya irtibat bilgilerimiz üzerinden bize her zaman ulaşabilirsiniz.

Norm Kadro Analizleri

Proje adımları

– İhtiyacın belirlenmesi ve yöntem seçimi
– Süreçlerin ve kaynakların belirlenmesi
– Norm kadro analizlerinin gerçekleştirilmesi
– İşlem başına iş gücü ve iş yüklerinin tespit edilmesi
– Mevcut durum tespitlerinin yapılması
– İşlem seyirlerinin analizi ve ön görülerin yapılması
– İhtiyaç duyulacak kaynak ve kadroların belirlenmesi
– Sonuçların raporlanması

Re-Organizasyon

Proje adımları

– İhtiyacın belirlenmesi
– Mevcut organizasyon yapısı analizi
– Birim ve sorumlulukların netleştirilmesi
– Kesişim ve gelişim alanlarının ve etkilerin tespit edilmesi
– Organizasyon yapısının revize edilmesi
– Yeni durum kadro ve sorumlulukların belirlenmesi
– Sonuçların raporlanması

Çalışan Performans Yönetimi

Proje adımları

– İhtiyacın belirlenmesi
– Kurumsal ve Organizasyonel Hedeflerin analizi
– Pozisyon bazlı süreç ve sorumlulukların ayrıştırılması
– İnsan Kaynakları performans modelinin incelenmesi
– Pozisyonel performans eşleştirmesi yapılması
– Kriter ve hedeflerin pozisyon ve çalışanlara dağıtılması
– Çalışan bazlı performans karnelerinin oluşturulması
– Sonuçların raporlanması

Yetkinlik Yönetimi

Proje adımları

– İhtiyacın belirlenmesi
– Kurum kültürü ve organizasyonel hedeflerin analizi
– Görev tanımlarının gözden geçirilmesi
– Süreçlerin gözden geçirilmesi
– Mevcut performans ve yetkinlik tanımlarının analizi
– Yetkinliklerin belirlenmesi
– Yetkinliklerin tanımlanması
– Yetkinlik seviyeleri ve davranış göstergelerinin oluşturulması
– Teknik bilgilerin tespiti ve tanımlanması
– Yetkinlik bazlı İnsan Kaynakları uygulamalarının belirlenmesi
– Sonuçların raporlanması

İş Değerleme

Proje adımları

– İhtiyacın belirlenmesi
– Organizasyonel ve pozisyonel bilgilerin analizi
– Görev tanımlarının ve süreçlerin gözden geçirilmesi
– İş değerleme alt yapısının oluşturulması
— Kriterlerin belirlenmesi
— Düzeylerin tanımlanması
— İş aileleri ve ağırlıkların atanması
— Form ve dokümanların tasarlanması
– İş değerlemelerin yapılması (anket / mülakat)
– Verilerin toplanması ve işlenmesi
– İş değerleme sonuçlarının analizi
– Değerlendirme ve raporlama