İş Değerleme / Derecelendirme

İş değerleme nedir?

İş değerleme ve derecelendirme, iş ve pozisyonları organizasyon içerisinde iş ihtiyaçları uyarınca yapılan analizlerle uygulanan standartlaştırma yaklaşımıdır. İş ve pozisyonların nispi değerlerini belirlemekte kullanılır. Birbirleri ile kıyasla benzer gerekliliklere sahip iş ve pozisyonlar benzer seviyelerde (grade) gösterilir. İşler tanımlı kriter ve düzeylere göre değerlendirilir ve değerlenir.

Kriterler,

Bilgi & Beceri

Efor & Çaba

Sorumluluklar

ve benzeri şekilde iş ve kurum ihtiyaçlarına göre tespit edilir ve pozisyonlar belirlenen bu kriterler için tanımlanacak seviyeler / düzeyler ışığında değerlendirilir. Bunu;

 • İş aileleri ve sıralanması,
 • Tüm pozisyon değerlendirme verilerinin işlenmesi,
 • İşlenen verilerin istatistiki metodlarla analiz edilerek sıralanması, derecelendirilmesi ve ücret seviyelerinin belirlenmesi gibi adımlar izler.

Sonrasında kurum içi ve yönetim seviyesinde değerlendirilerek değerleme çalışması tamamlanır ve kullanıma alınır.

Yukarıda sayılan kriter veya kriter grupları genellikle şirketlere özeldir ve özelleştirilebilir. Tanımlamaları ve düzey açıklamaları dahi kuruma ve çalışmanın gerçekleştirildiği yapıya özgün hazırlanabilir. Ancak, piyasa ile doğru bir kıyaslama yapılabilmesi için daha standartlaştırmış ve kurum bağımsız kriterler ve seviyelerle de iş değerleme yapılabilir. Bu açılardan; kurumun durumu, proje süresi, kıyaslama ihtiyacı gibi faktörler değerlendirilerek karar alınması daha sağlıklıdır.

Yönetim danışmanlığı çalışmalarının en can alıcı noktası, şirketlerin çalışma konusu olan içeriğe tam hakim olması ve sahiplenmesidir. Yalnızca proje yönetimi yapan ekiplerin değil, mümkün olduğunca kurum çapında içselleştirilmesi sağlanmış ve sahiplenilmiş, kuruma özgü çıktılar üretilmediği sürece maalesef bu çalışmaların ya kullanılamaması veya katma değerinin oldukça düşük olması gibi sonuçlarla karşılaşılmaktadır.

İş değerleme sonuçları;

 

 • Ücret yönetimi
 • İş ve görev tanımları
 • Ünvan ve yönetim seviyelendirme
 • Kariyer yönetimi
 • İşe alım
 • Yedekleme
 • Yetkinlik yönetimi
 • Eğitim ve gelişim
 • Çalışan performans yönetimi ve
 • Kurumsal performans yönetimi

gibi çalışmalara temel veya girdi teşkil edebilecek kritik ve dinamik bilgilerdir.

İş değerlemeleri kimi durumlarda pozisyon özelinde, gerektiğinde ise kurum çapında revize edilebilir.

 • Organizasyonel değişiklikler
 • Süreç iyileştirme çalışmaları
 • İş zenginleştirme çalışmaları
 • Dış kaynak kullanım projeleri
 • Yeni ürün hizmetler veya iş geliştirme çalışmaları

bu şekilde bir gözden geçirme ihtiyacını tetikleyebilir.

İş değerleme sonuçları, ücret artış dönemleri hem kurum içi hem de piyasa verileri ile kıyaslanmalı ve kurum pozisyonunu koruyan veya geliştiren bir kaynak teşkil etmesi sağlanmalıdır.

Maestro Danışmanlık olarak, kurumunuza özel İş Değerleme ve Derecelendirme hizmetlerimiz için bize iletişim bilgilerimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

 • Yönlendirici danışmanlık
 • Uygulama danışmanlığı

gibi alternatif hizmetlerimizi birlikte planlayıp İş Değerleme ve ihtiyaç duyulan diğer tüm araçları İnsan Kaynakları Yönetimi süreç ailenize dahil edelim.

İş Değerleme

Proje adımları

– İhtiyacın belirlenmesi
– Organizasyonel ve pozisyonel bilgilerin analizi
– Görev tanımlarının ve süreçlerin gözden geçirilmesi
– İş değerleme alt yapısının oluşturulması
— Kriterlerin belirlenmesi
— Düzeylerin tanımlanması
— İş aileleri ve ağırlıkların atanması
— Form ve dokümanların tasarlanması
– İş değerlemelerin yapılması (anket / mülakat)
– Verilerin toplanması ve işlenmesi
– İş değerleme sonuçlarının analizi
– Değerlendirme ve raporlama