İşe Alım Etkinliği

İşe alım etkinliği, doğru işe doğru kişinin yerleştirilmesi olarak ifade edilebilir. Bu, yalnızca beklenen niteliklerdeki adayların bulunması ve seçilmesi değil, kurum kültürüne ve pozisyona uygun kişilerin işe alınması ile mümkündür. Ayrıca bu çalışanların işe alındıkları pozisyonda kalıcı olabilmesi, yönetici, ekip ve kurum ile uyum sağlaması ve katma değer yaratabilecek şekilde çalışması önem arz etmektedir. Bu boyutları ile pozisyon değişiklikleri ve terfiler de aynı şekilde değerlendirilmelidir.

Peki özellikle işe alım operasyonunu yürüten İnsan Kaynakları ekipleri açısından, kendilerine iletilen bir çalışan talebini etkili bir şekilde karşılamak nasıl mümkün olabilir? Konuyu salt “işe alım” olarak bakılacak olursa bu maalesef kolay erişilebilir bir hedef değildir. Zira, işe alımı yürüten İnsan Kaynakları uzmanları, kendilerine ne kadar bilgi verilirse verilsin adayın pozisyona ve işe uygunluğunu %100 başarı ile değerlendiremeyebilir. Bu nedenle seçme ve yerleştirme aşamasında muhakkak pozisyonun görev alacağı ekibin yöneticileri, hatta pozisyonun seviyesine göre üst yönetim de bu sürece dahil olmaktadır. Yine de tüm bu çalışmalar, hem firma hem de aday açısından bir bilinmezlik, belirsizlik ve maddi riskler taşır. Her ne kadar referans kontrolleri ve detaylı incelemeler yapılıyor olsa da aday kendisini pozisyona göre ifade ederek bir yanıltma etkisi oluşturabilir veya tersi durumda kurum pozisyonu ve ortamı bilinçli veya bilinçsiz olarak eksik ve farklı ifade edebilir. Nihayetinde işe alım etkinliği, bütünsel bir İnsan Kaynakları Yönetimi perspektifinden değerlendirilmediği müddetçe, İşe Alım ekipleri için konu pozisyonu hedeflenen sürede kapatma ve belirli bir süre çalışanı içeride tutma, aday için de kariyer hedefi veya farklı beklentilerle işe girme odağından yönlendirilebilir.

Kişilik & Yetkinlik & Pozisyon Uyumu

Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince, işleri kişilerden arındırıp süreç ve sistemsel bir alt yapı tahsis edilmelidir. Bir iş ile ilgili detayları “A” kişisi biliyorsa, bir müşterinin bilgisi “B” kişisindeyse, geçmiş bir proje veya kullanımdaki herhangi bir dosya veya sistemle ilgili illa “C” kişisi ile görüşmeye gereksinim duyuluyorsa, harika çalışan bir ekip, “D” kişisinin yokluğunda sıkıntı çekiyorsa maalesef kişilerle yönetiyorsunuz demektir. Bu da şöyle bir ikilem doğurur. Bu kişiler neredeyse vaz geçilmez konuma oturur ve hem kişinin kariyer yolu hem de şirketin sürdürülebilirlik akışı tıkanır. En basit kalite sistemleri bile yazdığını yap, yaptığını yaz diye öğütler. Tanımsız işler, süreçler, bilgiler, maalesef bugün ne şekilde sonuç üretilirse üretilsin, yarını zora sokacaktır.

Aynı husus, pozisyon tanımlarında da geçerlidir. Yukarıda örneklenen bir kişi işten ayrıldığında veya farklı bir pozisyona geçtiğinde, onun yerine pozisyon değil kişi arayışına girilir. Aynı kişi birebir bulunamayacağı için bu anlamsız bir çabadır. Oysa pozisyon tanımları net, görev tanımları güncel süreçlerle uyumlu, geçerli ve gerekli kapsamda, pozisyonun yetkinlik gereksinimleri belirli olduğunda işleri kişilerden arındırma yönünde önemli bir adım atılabilir.

Eğer; kurumunuzda pozisyonların görev tanımları sağlıklı ise, bu görevleri asgari düzeyde yürütebilmek için gereken tüm yetkinlikler (teknik, temel, yönetsel) tanımlı ve İnsan Kaynakları Yönetimi alt yapısı ile uyumlu ise tek yapılması gereken, gerekli eğitim, bilgi ve birikime sahip adayların bu yetkinliklere uyumunu mümkün olan en yüksek doğrulukta ortaya koymaktır. Yetkinlik bazlı mülakat teknikleri de bu konuya eğilir. Unutulmaması gereken, yetkinlik bazlı mülakat gerçekleştirebilmek için her pozisyon için ayrı ayrı olabilecek yetkinlikleri çok iyi anlamak ve bunları sorgulamaktır. Yetkinlik olgunluk seviyesi düşük olan bir kurumda, pozisyona aday olan kişiler, o pozisyon için kritik olmayan bir yetkinliğe sahip olmadığı sonucuna varılarak tercih edilmeyebilir ve belki de uyumlu bir aday kayıp edilir.

Tüm bu bilgiler ışığında, işe alım etkinliği kavramının çerçevesi tanımlanmış olur. İşe alım etkinliğini kat be kat artıracak bir önemli araç daha bulunmaktadır. Bu da, kişilik envanteri çalışmalarıdır. Hiç tanımadığınız bir kişinin gereken yetkinliklere sahip olup olmadığını tespit etmenin (hatta ölçümlemenin) yolu, güvenilir, kültürümüze uygun sonuçlar üretebilen ve kanıtlanmış bir kişilik testi uygulaması ile, çok boyutlu olarak aday hakkında bilgi sahibi olabilmektir. Uygun kurulum gerçekleştirilirse bu araçlar sayesinde kişilerin pozisyona (ve kuruma) uyumları sayısal olarak da ortaya konabilir ve kurumlar, seçme ve yerleştirme sürecinde etkinliği en üst düzeye çıkarabilir.

Özetle;

  • Hangi pozisyon için hangi eğitim ve bilgi seviyesine ihtiyaç olduğu
  • Hangi yetkinliklerin hangi düzeyde olması gerektiği
  • Adayların bu gerekliliklere uyumunun güvenilir bir araçla tespit edilmesi gerekir.
  • Bu sonuçlara göre süreç kişilerden arındırılarak sistemsel bir şekilde ve etkin bir seçme yerleştirme mümkün olur.

Maestro Danışmanlık olarak, 2014 yılından beri yönetim danışmanlığı alanında çeşitli ölçek ve sektördeki kurumlara eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. İş ortaklıkları ile, kurumlara en uygun ve en etkin çözümleri araştırıyor ve bunu süreçlere dahil etmelerine destek oluyoruz.

Enneagram metodolojisi ile, güvenilir, kültürümüzle %100 uyumlu, kapsamlı ve yetkinlik bazlı sonuçlar üretebilen, gerekli boyutlarda raporlar üretebilen kişilik envanteri çözümümüz ile;

  • Kurumdaki pozisyonların yetkinlik ihtiyaçlarını modelleme
  • Mevcut çalışanların uyumunu tespit edebilme
  • Gelişim ihtiyaçlarını ortaya koyabilme
  • Adayların yetkinlik bazlı uyumunu  pozisyon bazlı ölçümleyebilme
  • Doğru kişinin doğru işte konumlanmasını sağlayarak hem turn over rakamlarında önemli bir tasarruf sağlama, hem de işe alım maliyetlerini önemli ölçüde düşürerek kuruma maddi destek sağlama

Konularında destek sunuyoruz.

Unutmayın, her işe alım, kuruma yapılan bir yatırımdır ve doğru yatırımlar finansal başarı getirirken, hatalı yatırımlar ciddi kayıplara gebedir.

Detaylı bilgi almak, konuyu detayları ile dinlemek ve kurumunuzda uygulamak isterseniz iletişim bilgilerimiz üzerinden bize hızlıca ulaşabilirsiniz.