Kurumsal Performans Yönetimi

Strateji Odaklı Kurumsal Performans Yönetimi

Ölçemediğiniz işi yönetemezsiniz! Peter Drucker’ın ortaya koyduğu bu motto baz alınarak, her seviyedeki kurum ve organizasyonda kurumsal performans yönetimine ilişkin, Robert S. Kaplan ve David P. Norton tarafından 1992 yılında ortaya atılan ve sonraki yıllarda gelişim gösteren Balanced Scorecard akademik çalışması, yayınlandığı günden buyana birçok firma tarafından uygulanmış ve Harvard Business Review tarafından geçmiş 75 yıl içerisindeki en önemli yönetim yaklaşımı olarak değerlendirilmiştir.

“Balanced ScoreCard”; stratejileri ölçümlenebilir ve yönetilebilir hedeflere dönüştürmektir. Sadece üst yönetim tarafından bilinen ve çalışanların bundan bağımsız çalıştığı tipik performans sistemlerinden, stratejilerin çalışanlara yaygınlaştırıldığı bir sisteme geçmeyi önerir. “Az, çok, iyi, kötü” gibi kavramları ortadan kaldırarak analitik tabanda değerlendirme sunan bu yaklaşım, Türkçe’ ye “Kurumsal Karne” olarak çevrilebilir. Ortaya atıldığı günden bu yana pek çok başarılı uygulamaya konu olan Kurumsal Karne yaklaşımı, Türkiye’de de birçok firma tarafından başarıyla uygulanmakta ve yürütülmektedir.

Kimler kullanmalı?

 • Üst düzey yöneticiler ve firma sahipleri
 • Strateji ve İnsan Kaynakları uzmanları ve yöneticileri
 • Girişimciler

Konu başlıkları

Kurumsal Başarıyı Yönetmenin Dinamikleri

 • Başarı kıstasları
 • Yönetim ekseni
 • Hedef & gerçeklik uyumu

Etkili Yönetim ve Mücadele Alanları

 • Hayalet strateji
 • Başarı önündeki engeller
 • Uzun vadeli, sürdürülebilir başarı

Kurumsal Performans Karnesi Yaklaşımı

 • Felsefe olarak performans
 • Ölçüm, yönetim ve iletişim
 • Perspektiflerle yönetmek
 • Strateji haritaları

BSC Projesi Yol Haritası

 • İhtiyacın tespit edilmesi
 • Planlama safhası
 • Geliştirme safhası

BSC Projesi Potansiyel Kazanımlar

 • Nitel ve nicel kazanımlar

Kurumsal Performans Yönetimi (BSC)

Proje adımları

– İhtiyacın belirlenmesi
– Stratejilerin incelenmesi
– Tanımlı hedeflerin gözden geçirilmesi
– Altyapının ve performans ağacının oluşturulması
– Kurumsal Performans Göstergelerinin belirlenmesi
– Geçmiş verilerin ve tahminlerin çıkarılması
– Kurumsal Performans Hedeflerinin belirlenmesi
– Kurumsal Karnenin (BSC) oluşturulması
– Görev delegasyonu ve raporlama