Performans Yönetimi

Performans Yönetimi ile ilgili sunduğumuz temel eğitim ve danışmanlık konu başlıkları ve temel proje adımları aşağıdaki gibidir. Bu hizmetlerin detaylarına menü ve linklerden ulaşabilirsiniz. Yine de danışmanlık ve eğitim faaliyetlerimizle ilgili sorularınız olursa sayfanın yanında yer alan form veya irtibat bilgilerimiz üzerinden bize her zaman ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Performans Yönetimi (BSC)

Proje adımları

– İhtiyacın belirlenmesi
– Stratejilerin incelenmesi
– Tanımlı hedeflerin gözden geçirilmesi
– Altyapının ve performans ağacının oluşturulması
– Kurumsal Performans Göstergelerinin belirlenmesi
– Geçmiş verilerin ve tahminlerin çıkarılması
– Kurumsal Performans Hedeflerinin belirlenmesi
– Kurumsal Karnenin (BSC) oluşturulması
– Görev delegasyonu ve raporlama

Organizasyonel Performans Yönetimi

Proje adımları

– İhtiyacın belirlenmesi
– Kurumsal Karnenin ve Göstergelerin analizi
– Sorumlulukların ve süreçlerin gözden geçirilmesi
– Organizasyonel performans eşleştirmesi yapılması
– Kriter ve hedeflerin organizasyon bölümlerine dağıtılması
– Birim bazlı performans kartlarının oluşturulması
– Delegasyon ve raporlama

Süreç Performans Yönetimi

Proje adımları

– İhtiyacın belirlenmesi
– Süreç & strateji ilişkisinin haritalandırılması
– Süreç performans göstergelerinin belirlenmesi
– Süreç risk göstergelerinin belirlenmesi
– Kontrol noktalarının belirlenmesi
– Süreç izleme verilerinin tanımlanması
– Raporlama ve yönetim tasarımı
– Sonuçların raporlanması

Çalışan Performans Yönetimi

Proje adımları

– İhtiyacın belirlenmesi
– Kurumsal ve Organizasyonel Hedeflerin analizi
– Pozisyon bazlı süreç ve sorumlulukların ayrıştırılması
– İnsan Kaynakları performans modelinin incelenmesi
– Pozisyonel performans eşleştirmesi yapılması
– Kriter ve hedeflerin pozisyon ve çalışanlara dağıtılması
– Çalışan bazlı performans karnelerinin oluşturulması
– Sonuçların raporlanması