Süreç Yönetimi

Süreç Yönetimi ile ilgili sunduğumuz temel eğitim ve danışmanlık konu başlıkları ve temel proje adımları aşağıdaki gibidir. Bu hizmetlerin detaylarına menü ve linklerden ulaşabilirsiniz. Yine de danışmanlık ve eğitim faaliyetlerimizle ilgili sorularınız olursa sayfanın yanında yer alan form veya irtibat bilgilerimiz üzerinden bize her zaman ulaşabilirsiniz.

Süreç Analizi (BPM)

Proje adımları

– İhtiyacın belirlenmesi
– Süreç listesinin ve sorumlularının belirlenmesi
– Süreçlerin önceliklendirilmesi
– Süreç bilgilerinin tespit edilmesi
– Süreçlerin modellenmesi
– Süreç analiz verilerinin edinilmesi
– Süreç analizleri
– Sonuçların raporlanması

İş İyileştirme

Proje Adımları

– İhtiyacın belirlenmesi
– Süreçlerin ve analiz sonuçlarının incelenmesi
– Gelişim alanlarının belirlenmesi
– Kök neden analizi yapılması
– İyileştirme önerilerinin ve maliyetlerinin tespiti
– Önerilen süreçlerin ve kazanımların analizi
– Önerilerin önceliklendirilmesi
– İyileştirme projelerinin hazırlanması
– Sonuçların analizi ve raporlanması

Süreç Performans Yönetimi

Proje adımları

– İhtiyacın belirlenmesi
– Süreç & strateji ilişkisinin haritalandırılması
– Süreç performans göstergelerinin belirlenmesi
– Süreç risk göstergelerinin belirlenmesi
– Kontrol noktalarının belirlenmesi
– Süreç izleme verilerinin tanımlanması
– Raporlama ve yönetim tasarımı
– Sonuçların raporlanması

Uçtan Uca Ürün / Hizmet Süreçleri

Proje adımları

– İhtiyacın belirlenmesi ve ürün / hizmetlerin seçimi
– Süreçlerin ve sorumluların belirlenmesi
– Süreç uçtan uca modellenmesi
– Süreç verilerinin tespit edilmesi
– İyileştirme alanlarının ortaya çıkarılması
– To-be süreçlerin çizilmesi
– İyileştirme önerilerinin hayata geçirilmesi
– Sonuçların analizi ve raporlanması

Aktivite Bazlı Maliyetlendirme (ABC)

Proje adımları

– İhtiyacın belirlenmesi
– Ürün / hizmet süreçlerinin ve süreç verilerinin analizi
– Gerekli aktivite ve iş adımlarının detaylandırılması
– Maliyet kalemlerinin ve aktivite ve iş adımı seviyesine dağıtımı
– Birim ürün / hizmet için maliyetlerin analiz edilmesi
– Mevcut fiyatlandırma ve hedef maliyet / fiyatların tespiti
– İyileştirme ve geliştirmelerin yapılması
– Sonuçların raporlanması

Norm Kadro Analizleri

Proje adımları

– İhtiyacın belirlenmesi ve yöntem seçimi
– Süreçlerin ve kaynakların belirlenmesi
– Norm kadro analizlerinin gerçekleştirilmesi
– İşlem başına iş gücü ve iş yüklerinin tespit edilmesi
– Mevcut durum tespitlerinin yapılması
– İşlem seyirlerinin analizi ve ön görülerin yapılması
– İhtiyaç duyulacak kaynak ve kadroların belirlenmesi
– Sonuçların raporlanması

Re-Organizasyon

Proje adımları

– İhtiyacın belirlenmesi
– Mevcut organizasyon yapısı analizi
– Birim ve sorumlulukların netleştirilmesi
– Kesişim ve gelişim alanlarının ve etkilerin tespit edilmesi
– Organizasyon yapısının revize edilmesi
– Yeni durum kadro ve sorumlulukların belirlenmesi
– Sonuçların raporlanması