Yetkinlik Yönetimi

Bir kurumdaki tüm görevler ve bu görevlerin atandığı pozisyonların, sorumluluk üstlendiği işlere uygun tanımlanması gerekir. Bu nedenle bu pozisyonlarda görev alacak çalışanların; bilgi, birikim ve tecrübe olarak da davranış olarak da pozisyonun gerektirdiği temel nitelikleri karşılaması hayati önem taşımaktadır.

Yetkinlik, kitabi tanım olarak, kişinin sahip olduğu bilgi, beceri ve yeteneklerini rekabeti destekleyici bir biçimde ve karakter özellikleri ve motivasyonu ile yönlendirilmesi sonucu ortaya konan gözlemlenebilir davranışlardır. Bilgi ve tecrübe zaman içerisinde ve uygun şartlarda geliştirilebilir. Beceri ve yetenekler ise kişinin karakteri gibi doğuştan sahip olduğu ve çevresel etmenlerle belirli bir yaşa kadar şekillenen soyut kavramlardır. Oysa yetkinlik konusunda öne çıkan unsur, kişilerin sahip oldukları ile ortaya koydukları davranışlardır. Kişinin özü değiştirilemese ve yatkın olmadığı konularda üst düzey beceri gösteremese de, pozisyonun gerektirdiği davranış özelliklerine uyum geliştirilebilir.

Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Yönetimi

Yetkinlikler belirli ölçülerde geliştirilebilir. Bu amaçla öncelikle;

  • Hangi pozisyon için gereken yetkinliklerin neler olduğu
  • Bu yetkinliklerin pozisyonun sorumlulukları gözetilerek hangi seviyede olması gerektiği
  • Mevcut çalışanların veya adayların bu yetkinliklere uyumu
  • Geliştirilmesi gereken yetkinliklerin ne olduğu ve nasıl bir gelişim planlanacağı
  • Yetkinliklerin geliştirilmesi için eğitim ve uygulamalar yapılması
  • Gelişimlerin değerlendirilerek çalışan veya aday pozisyon uygunluğunun değerlendirilmesi

Faaliyetleri yürütülmelidir.

Bir kurumun başarıya ulaşması için, tanımlı tüm pozisyonlarda görev alan tüm çalışanların ve diğer tüm kaynakların, belirlenmiş hedeflere uygun ve destekler şekilde çalışması gerekir. Oysa pozisyonlarda görev alan çalışanlar eğer gereken yetkinliklere sahip değilse, hangi seviyede olursa olsun, o kişinin veya ekibin başarılı olabilmesi, dolayısı ile kurumu desteklemesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle yetkinlik yönetimi, tüm İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarının temelidir ve gerek şarttır. Yetkinliklerin daha ileriye taşınması bir gelişim fırsatı olarak değerlendirilebilirken, gereken yetkinliklere uyum bunun daha önünde ve hayati önem taşıyan bir konudur.

Ayrıca kurum kültürü ve faaliyet yürütülen kurum ve sektör gözetilerek, doğru yaklaşım belirlenir ve öncelikle temel yetkinlikler (tüm çalışanların pozisyon bazlı sahip olması gereken davranış özellikleri), teknik yetkinlikler (teknik bilgileri uygulama becerisi) ve yönetsel yetkinlikler (yönetilen ekibin boyutu ve niteliği uyarınca) ortaya konur. Pozisyonlar için hayati teknik bilgiler ve seviyeleri konusunda da gerekirse teknik bilgi analizleri yapılarak çalışma desteklenebilir.

Maestro Danışmanlık olarak, danışmanlık faaliyetleri kapsamında öncelikle ihtiyaç sahibi kurumun ihtiyaç detaylarını belirleriz. Hangi seviyede ve hangi alanlarda detay çalışma ihtiyacı göze çarpmaktadır, yapılacak işlerin devamlılığının sağlanması için iş devri yapılması için yetiştirilecek / mevcut ekip mevcut mudur, bu gibi tespitler yapılır.

Sonrasında bu kapsamda pozisyonlar önceliklendirilerek çalışmalara başlanır. Görev tanımları, pozisyon bilgileri, kurum kültürü ve kritik süreçler, analiz yöntemleri ve yönetim ekiplerinden toplanır ve gerekirse workshop / çalıştaylarla gerekli seviyelerde detaylandırılır. Kurum ihtiyaç ve kaynaklarına göre, mevcut uzman yazılımlar kullanılabilir, kuruma bu anlamda yönlendirme sağlanabilir veya temel programlar üzerinde yapı tamamlanır. 

Eğitim faaliyetlerimiz kapsamında tüm bu aşamalar için belirli projelerde veya genel bilgi olarak bu konuda çalışacak ekip ve kişilere teknik ve uygulamalı aktarım sağlanarak ekiplerin kendi içlerinde bu çalışmaları yapması / yürütmesi sağlanır.

Yönlendirici danışmanlık, ihtiyaca göre uygulama ve eğitim faaliyetlerinin birlikte kullanılması ve gereken noktalarda gözden geçirme ve yönlendirme yapılması ile sağlanır.

Yine de daha fazla bilgi ihtiyacınız olursa bize başvuru formu üzerinden veya irtibat bilgilerimizden her zaman ulaşabilirsiniz.

Yetkinlik Yönetimi

Proje adımları

– İhtiyacın belirlenmesi
– Kurum kültürü ve organizasyonel hedeflerin analizi
– Görev tanımlarının gözden geçirilmesi
– Süreçlerin gözden geçirilmesi
– Mevcut performans ve yetkinlik tanımlarının analizi
– Yetkinliklerin belirlenmesi
– Yetkinliklerin tanımlanması
– Yetkinlik seviyeleri ve davranış göstergelerinin oluşturulması
– Teknik bilgilerin tespiti ve tanımlanması
– Yetkinlik bazlı İnsan Kaynakları uygulamalarının belirlenmesi
– Sonuçların raporlanması